9 تکنولوژی برتر سال 2021

1400/03/04

9 فناوری برتر سال 2021

امروزه فناوری با سرعتی شگفت انگیز در حال پیشرفت است. البته فقط فناوری های برتر نیستند که در حال پیشرفت هستند؛ به دلیل شیوع COVID-19 ، بسیاری از چیزهای دیگر در سال جاری تغییر کرده است؛ بنابراین یک متخصص فناوری اطلاعات در سالهای 2020-21 دائماً در حال یادگیری ، یادگیری و یادگیری مجدد خواهد بود که به معنی در جریان تکنولوژی های جدید قرار گرفتن است. این به معنی نگاه شما به آینده است تا بدانید که برای تأمین شغل ایمن فردا و حتی یادگیری نحوه رسیدن به آن ، باید چه مهارتهایی را بدانید.

لیست 9 فناوری برتر و ترند  و مشاغل مرتبط:

 

1.هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین
(Artificial Intelligence and Machin Learning)

هوش مصنوعی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مشاغل:

دانشمند تحقیقات هوش مصنوعی  AI Research Scientist

مهندس هوش مصنوعی AI Engineer

مهندس یادگیری ماشین Machine Learning Engineer

معمار هوش مصنوعی AI Architect

 

2.اتوماسیون فرآیند رباتیک (RPA)
 (Robotic Process Automation)

 

مشاغل:

توسعه دهنده RPA Developer

تحلیلگر RPA Analyst

معمار RPA Architect

 

3.محاسبات لبه ای
(Edge Computing) 

محاسبات لبه ای

 

مشاغل مشترک محاسبات لبه ای و محاسبات کوانتوم :

مهندس قابلیت اطمینان ابر Cloud Reliability Engineer

مهندس زیرساخت ابر Cloud Infrastructure Engineer

معمار ابر و معمار امنیت Cloud Architect and Cloud Security

مهندس توسعه دهنده ابر DevOps Cloud Engineer

 

4.محاسبات کوانتومی
(Quantum Computing)

 

 

5.واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)
(Virtual Reality and Augmented Reality) 

 

 

6.بلاکچین
(Blockchain)

 مشاغل:

تحلیل گر ریسک Risk Analyst

معمار فناوری Tech Architect 

مدیر انجمن رمزنگاری Crypto Community Manager

مهندس توسعه دهنده وب Front End Engineer

 

 

7.اینترنت اشیا (IOT)
(Internet Of Things)

 

 

8. 5G

 

 

9.امنیت سایبری
(Cyber Security)

 
مشاغل:

هکر قانونی Ethical Hacker

تحلیلگر بد افزار Malware Analyst

مهندس امنیت Security Engineer 

افسر ارشد امنیتی Chief Security Officer

تست نفوذپذیری penetration testing

 

لطفا صبر کنید...